testo 557-Mới

Mã: 0563 1557

Xuất xứ: Testo - Đức

 

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm cùng loại
Bộ kiểm tra hệ thống điện lạnh testo smart probes
Bộ kiểm tra hệ thống điện lạnh testo smart probes refrigeration
testo 550-Mới
Thiết bị đo cơ điện lạnh
testo 549
Thiết bị đo cơ điện lạnh
testo 550-2- Ngưng sx
Thiết bị đo cơ điện lạnh
testo 570-2
Thiết bị đo cơ điện lạnh
testo 552
Thiết bị đo cơ điện lạnh
testo 324
Thiết bị đo áp suất