testo 512 (0-200hPa)

Mã : 0560 5128

Xuất xứ : Testo - Đức

Thiết bị đo áp suất testo 512 (dải đo từ 0 tới 2000hPa) kèm theo pin và giấy kiểm chuẩn

Xem thêm tại testo.vn/testo 512

Mô tả sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm cùng loại
testo 176 P1
Thiết bị đo áp suất, nhiệt ẩm
testo 511
Thiết bị đo áp suất
testo 510
Thiết bị đo chênh áp
testo 512 (0-2000hPa)
Thiết bị đo áp suất
testo 512 (0-20hPa)
Thiết bị đo áp suất
testo 512 (0-2hPa)
Thiết bị đo áp suất
testo 312-4
Thiết bị đo áp suất
testo 312-3
Thiết bị đo áp suất
testo 312-2
Thiết bị đo áp suất
testo 324
Thiết bị đo áp suất