Test Strips

Xuất xứ: LaMotte - Mỹ

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ yêu thích sự tiện lợi và độ tin cậy của băng thử Insta-TEST ® trong lọ PopTop. 

Mô tả sản phẩm

 

-  Lọ có một lớp lót hút ẩm để bảo vệ các băng thử tránh hơi ẩm xâm nhập.

-  Bảo vệ độ ẩm mạnh hơn, kết quả đáng tin cậy và nhanh chóng làm cho băng thử Insta-Test trở thành một trong những sản phẩm cạnh tranh nhất!

 

Thông tin sản phẩm