Test Papers

Xuất xứ: LaMotte - Mỹ

Mô tả sản phẩm

-  Giấy thử Chlorine và Iodine là loại giấy thử đã được xử lý hóa học, được đóng gói với thang so màu trong lọ chống thấm nước.

-  Mã 2951 và 2951HR là các băng thử và cũng được đóng gói như trên.

-  Các băng thử QAC được chế tạo đặc biệt để đọc tất cả các loại QAC.

Thông tin sản phẩm