Bộ phân tích nước mặn

Xuất xứ: LaMotte - Mỹ

Mô tả sản phẩm

-  Ammonia Nitrogen: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 NH3--N

-  Nitrite Nitrogen: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 ppm NO2--N

-  pH: 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0 pH

-  Tổng kiềm: 0-200 ppm 

-  Carbon Dioxide: 0-50 ppm CO2

-  Chloride: 0-200 ppm Cl

-  Dissolved Oxygen: 0-10 ppm O2

-  Tổng độ cứng: 0-200 ppm

-  Nhiệt kế: -5° đến 45°C

 

Thông tin sản phẩm