Bộ phân tích nước

Xuất xứ: LaMotte - Mỹ

Các model:

Pro 4 Pool 5 Copper 5 Biguanide Pool/Spa 5 DW TesTabs® Copper 7 TesTabs® Pro 7

Mô tả sản phẩm

 

             

Các thông số đo lường:

-  Chlorine tự do

-  Chlorine tổng

-  Bromine

-  pH

-  Tổng kiềm

-  Độ cứng Ca

-  Sắt

-  Đồng

-  Biguanide

-  Biguanide Shock

-  Cyanuric Acid

-  Nitrate

-  Sulfide

 

Thông tin sản phẩm