SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Sản phẩm mới cập nhật thường xuyên của từ các nhà cung cấp như TESTO, LaMotte, DataTaker, MCC, BK Precision...
Sản Phẩm
FS 4
Bộ chia dòng Palas® FS 4 chia dòng aerosol thành bốn phần (bằng nhau). Bộ chia dòng Palas® có thể được sử dụng cho lưu lượng thể tích đầu vào tối đa là 50 l / phút.
FS 3
Bộ chia dòng Palas® FS 3 chia dòng aerosol thành bốn phần (bằng nhau). Bộ chia dòng Palas® có thể được sử dụng cho lưu lượng thể tích đầu vào tối đa là 50 l / phút.
MP 40
MP 40 là các vi hạt với đường kính trung bình 40.06 µm. Sự phân bố này của bụi này là phân tán đơn đẻ, độ lệch chuẩn hình học của phân bố chỉ là 3.56 µm.
MP 30
MP 30 là các vi hạt với đường kính trung bình 29.41 µm. Sự phân bố này của bụi này là phân tán đơn đẻ, độ lệch chuẩn hình học của phân bố chỉ là 3.4 µm.
MP 20
MP 20 là các vi hạt với đường kính trung bình 20.56 µm. Sự phân bố này của bụi này là phân tán đơn đẻ, độ lệch chuẩn hình học của phân bố chỉ là 4.56 µm.
MP 10
MP 10 là các vi hạt với đường kính trung bình 10.3 µm. Sự phân bố này của bụi này là phân tán đơn đẻ, độ lệch chuẩn hình học của phân bố chỉ là 2,59 µm.
MonoDust 1500
MonoDust 1500 là bụi hiệu chuẩn cho các thiệt bị giám sát bụi mịn và máy quang phổ aerosol với sự phân bố monodisperse rất nhỏ. Bụi bao gồn silicon CO2 và các hạt có kích thước 1.28 µm. Bởi vì chiều rộng phân phối nhỏ, bụi này là phù hợp nhát để hiểu chuẩn các thiết bị đo.
DEHS
Di-Ethyl-Sebacat (DEHS) là chất lỏng không màu, không mùi và không hòa tan trong nước. Nó rất phù hợp cho việc tạo ra các aerosol rắn. Bằng việc phun DEHS với máy tạo aerosol, các giọt aerosol tăng lên. Kích thước hạt chủ yếu của chúng ở trong khu vực của hầu hết kích thước hạt xuyên thấu (MPPS, 0.2 – 0.3 µm).
Cảm biến aerosol 2500
Cảm biến aerosol với công nghệ sợi quang học cho nồng độ số lên đến 4000 hạt/cm3
Cảm biến aerosol welas 2300
Cảm biến aerosol với công nghệ sợi quang học cho nồng độ số lên đến 40 000 hạt/cm3
Cảm biến aerosol welas 2100
Cảm biến aerosol với công nghệ sợi quang học cho các nồng độ số lên đến 1 000 000 hạt/cm3
Cảm biến aerosol welas 2070
Cảm biến aerosol với công nghệ sợi quang học cho các nồng độ số lên đến 1 000 000 hạt/cm3
Cảm biến aerosol welas 1200
Cảm biến aerosl welas 1200: cảm biến cho nồng độ số lên đến 50 000 hạt/cm3
Cảm biến aerosol welas 1100
Mã cảm biến aerosol 1100 được trang bị với lưu lượng thể tích nhỏ và được sử dụng cho phép đo không trùng hợp với nồng độ số tối đa lên đến 500 000 hạt/cm3.
MSS 08
MSS 08 cho phép kết nối các thiết bị đo trung tâm (ví dụ UF-CPC hoặc ENVI-CPC) lên đến 8 cảng lấy mẫu khác nhau và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng.
REF 3000
REF 3000 là khí xả tham chiếu cho kết nối với đường CVS. Trong REF 3000, bộ tạo muội than DNP digital 3000 được kết nối với một ống CVS (Lập trình Vật chất Hạt).
PS
Có sẵn các phạm vi nhiệt độ và chiều dài khách nhau để lấy mẫu đẳng nhiệt với các cảm biến aerosol welas.
ISP 1000
Việc lấy mẫu đại diện là một trong các yêu cầu cơ bản để đo aerosol chính xác với máy quang phổ aerosol chất lượng cao ví dụ như là hệ welas digital hoặc hệ thống Promo. Để luôn luôn lấy mẫy đại diện và có thể lặp lại, Palas cung cấp hệt thống lấy mẫu ISP 1000.
DLB 2000
DLB 2000 (đã được thiết lập trong thực tiễn) đảm bảo quy định hoàn toàn tự động của độ ẩm tương đối với sự ổn định cao.
CD 2000
Bộ phóng corona lưỡng cực CD 2000 được sử dụng để trung hòa điện tích của bụi hoặc aerosol lỏng hoặc thậm chí để sạc điện cho nó, theo yêu cầu.
XRC 049
Phân bố điện tích xác định cho các phép đo SMPS bằng phương pháp ion hóa tia X
Kr-85-57
Sự phân bố điện tích xác định cho các phép đo SMPS
PMPD 1000
Bộ phóng hệ thống pha loãng cho ứng dụng PMP với hệ số pha loãng 1: 1000
PMPD 100
Bộ phóng hệ thống pha loãng cho ứng dụng PMP với hệ số pha loãng 1: 100