Westech

Westech

Westech có kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất và cung cấp thiết bị về môi trường: chất lượng không khí xung quanh, công nghiệp, nghiên cứu ứng dụng. Westech có sự hiểu biết sâu sắc về các thiết bị hiện có và sử dụng các phương pháp đáng tin cậy, tiếp cận với nhiều công nghệ khác nhau trong việc lấy mẫu và sản xuất thiết bị. Westech hiểu rõ về các hoạt động quan trắc môi trường và tập trung cung cấp các thiết bị phát hiện ra các chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Westech cung cấp các giải pháp kiểm tra khí thải ống khói, lấy mẫu vi sinh vật, trong đó có dioxin và thiết bị giám sát bụi.

Westech là công ty hàng đầu trong sản xuất và phát triển các thiết bị lấy mẫu khí thải và có đầy đủ các dòng sản phẩm, vật tư để đo lường của bụi (dạng hạt) và khí gây ô nhiễm từ nhiều nguồn. Thiết bị cung cấp phù hợp với chuẩn EPA của US và phương pháp tham chiếu Châu Âu.

Xem chi tiết thêm tại www.westechinstruments.com

Các bài viết khác