NRG Sytem
NRG Sytem chuyên cung cấp các thiết bị đo lường các chỉ số thời tiết: lượng mưa, hướng gió, nhiệt độ, bức xạ UV...