IRISS
IRISS chuyên sản xuất và cung cấp cửa số hồng ngoại ứng dụng đo nhiệt độ tại các vị trí khó tiếp xúc...