SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Sản phẩm mới cập nhật thường xuyên của từ các nhà cung cấp như TESTO, LaMotte, DataTaker, MCC, BK Precision...
Nhà Cung Cấp
Larson Davis chuyên cung cấp các thiết bị dùng để đo độ ồn, độ rung,... chất lượng giúp người dùng đánh giá môi trường: nếu bị ô nhiễm tiếng ồn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người.
TESTO chuyên cung cấp các thiết bị đo môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lưu lượng, vận tốc gió... Đặc biệt là thiết bị đo khí thải và Camera nhiệt.
BK Precision chuyên cung cấp các thiết bị đo lường, phân tích các chỉ số của dòng điện như: Vôn, Ampe,...
DataTaker chuyên cung cấp thiết bị thu thập dữ liệu ứng dụng trong lĩnh vực: công nghiệp, môi trường, địa chất...
NRG Sytem chuyên cung cấp các thiết bị đo lường các chỉ số thời tiết: lượng mưa, hướng gió, nhiệt độ, bức xạ UV...
LaMotte chuyên cung cấp các bộ testkit, máy móc đo lường thông số của môi trường nước và đất.
IRISS chuyên sản xuất và cung cấp cửa số hồng ngoại ứng dụng đo nhiệt độ tại các vị trí khó tiếp xúc...
Westech Scientific Instruments (WESTECH) chuyên sản xuất các loại thiết bị để đo lường và thu thập bụi...