SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Sản phẩm mới cập nhật thường xuyên của từ các nhà cung cấp như TESTO, LaMotte, DataTaker, MCC, BK Precision...

ĐO BỤI KHÔNG KHÍ

Palas® là nhà phát triển các thiết bị đo bụi nano, bụi mịn hàng đầu, được chứng nhận về công nghệ, máy quang phổ aerosol, máy phát, cảm biến, các hệ thống và giải pháp phần mềm.

ĐO KHÍ THẢI

Máy đo khí thải ứng dụng đo lường, quản lý khí thải, giám sát nhiệt độ và điều chỉnh hiệu suất hệ thống lò đốt, lò hơi, turbin, động cơ diesel...

ĐO MÔI TRƯỜNG

Thiết bị đo lường các thông số của môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO, CO2, độ ồn, áp suất, độ pH, vận tốc, lưu lượng...

MÁY CHỤP ẢNH NHIỆT

Thiết bị cho phép chụp ảnh nhiệt độ bề mặt đối tượng ở khoảng cách xa. Bức ảnh nhiệt thể hiện chi tiết từng vị trí nhiệt độ của bề mặt đối tượng...

ÁP SUẤT ĐIỆN LẠNH

Thiết bị cho phép đo lường, phân tích và xử lý dữ liệu: Áp suất, nhiệt độ, điện...khi làm việc với các hệ thống lạnh và bơm nhiệt...

ĐO THÔNG SỐ ĐIỆN

Thiết bị đo lường, kiểm tra và phân tích các chỉ số về Điện như: V, A, LCR, đo sóng hoặc phát xung, đếm tần số( Hz)...

THU THẬP DỮ LIỆU

Thiết bị thu thập dữ liệu thông minh, được sử dụng rộng trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, môi trường, địa chất...

QUAN TRẮC THỜI TIẾT & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Thiết bị đo các thông số: vận tốc và hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa, bức xạ mặt trời,...

ĐO MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Thiết bị và các bộ testkit được sử dụng đo lường các thông số của Nước như: độ đục, tổng chất rắn hòa tan, nồng độ pH...

HIỆU CHUẨN RUNG

Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn độ rung của động cơ... ứng dụng trong ngành sản xuất động cơ, sửa chữa máy móc công nghiệp...

QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE

Đo các chỉ tiêu khí thải tại nguồn như: O2, CO, NOx, SO2, bụi, lưu lượng,...truyền dữ liệu về Trung tâm điều khiển và Sở TNMT.